Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeattman beattman
4319 b3e0 500
Reposted fromeagergirl eagergirl viapsychicdevil psychicdevil
0754 3e59 500
Reposted bylobekTheEvexeyanekPolindaboringsoupaskmantoxicsoulmr-absentiaSenyiaschaaf
0752 79f5 500
Reposted bylobekxwyczesanagitaraxcool-carloscarmenlunajanuschytrusyanekeyelynfrozetteniskogenkulegarycha
0715 1f10 500
Reposted bylobekhashyanekHeinous84kreska-groteskagazdadygotymr-absentiasatyrlanemarkovitshMountainGirlszerszerdeathbringerhormezalisekchytrusekdelavideazazelsaddamLightStepToNowhereseverakkulegarychavairaseleneskincarmenlunaghalbadiouszielonolendi
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaThe1995 The1995
1811 b3b5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaiblameyou iblameyou
4042 4648 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone
5209 ffe9 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaskynetpizza skynetpizza
2995 ca01 500
Reposted fromhare hare viano-longer-kore no-longer-kore
4068 9c44 500
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi vianoelya noelya
3386 f4ae 500
3011 7f50
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaSzczurek Szczurek
9499 b5d4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl