Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacarmenluna carmenluna
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viacarmenluna carmenluna
7687 051e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
9387 31f2 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
4181 1887 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaensomme ensomme
2583 45c8
Reposted fromkrzysk krzysk viaensomme ensomme
4701 8b6d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCarridwen Carridwen
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
0618 3eba 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viacarmenluna carmenluna
Reposted from4777727772 4777727772 viaCoriLiar CoriLiar
7184 5078 500
Reposted fromTriforce Triforce viaiblameyou iblameyou
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikrokosmos mikrokosmos
2687 3669 500
Reposted fromreckon reckon viamikrokosmos mikrokosmos
4319 b3e0 500
Reposted fromeagergirl eagergirl viamikrokosmos mikrokosmos
9231 c2e5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Oczywiście, że się kłócimy. Jeżeli dwoje ludzi łączy emocjonalna więź, to musi fermentować. Emocjonalny constans jest niepokojący, bo to by znaczyło, że nic nas już nie łączy.
— Rafał Królikowski
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl