Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6207 3583
Reposted fromhomosuperior homosuperior viadisheveled disheveled

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
3143 dd0a 500
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
1992 2ac7 500
Reposted fromkasshoku kasshoku viastonerr stonerr
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viacarmenluna carmenluna
5535 8017 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viacarmenluna carmenluna
1158 7402
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeattman beattman
4319 b3e0 500
Reposted fromeagergirl eagergirl viapsychicdevil psychicdevil
0754 3e59 500
Reposted byyaneklobekTheEvexePolindaboringsoupaskmantoxicsoulmr-absentiaSenyiaschaafbynajmniej
0752 79f5 500
Reposted byyaneklobekxwyczesanagitaraxcool-carloscarmenlunajanuschytruseyelynfrozetteniskogenkulegarychalego-rojobynajmniejJessSilentevairaanotherwaytodie
0715 1f10 500
Reposted byyaneklobekhashHeinous84kreska-groteskadygotygazdamr-absentiasatyrlaneMountainGirlmarkovitshszerszerdeathbringerhormezaazazelsaddamlisekchytrusekdelavideLightStepToNowhereseverakkulegarychavairaseleneskincarmenlunaghalbadiouszielonolendipsychedelixDevahonigwurmkokolokoPuck152ghalbadiousDennkostbazyliowabynajmniejEndlessRivermikrokosmos
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaThe1995 The1995
1811 b3b5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaiblameyou iblameyou
4042 4648 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
Reposted fromFlau Flau viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl